arrow Công tác nhà trường
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 -2016 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 -2016 10/15/2015 3:31:35 PM THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 -2016
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014 - 2015 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014 - 2015 10/22/2014 3:06:12 PM
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHỐI LỚP NĂM HỌC 2014-2015 THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHỐI LỚP NĂM HỌC 2014-2015 10/22/2014 3:02:01 PM
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014 CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014 10/28/2013 3:48:46 PM TRƯỜNG THIỂU HỌC TRIỆU THỊ TRINH CÔNG KHAI CAN KẾT CHẤT LƯỢNG GDPT ( THEO THÔNG TƯ 09/BGDĐT... )
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 10/10/2013 2:20:06 PM THÒI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM HỌC 2013-2014
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013-2014 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013-2014 10/10/2013 2:16:54 PM BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HCOJ 2013-2014 NHƯ SAU :
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012-2013 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012-2013 3/27/2013 4:00:54 PM Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học của Bộ GD&ĐT trường TH Triệu Thị Trinh xây dựng thời khóa biểu năm học 2012-2013 như sau.
Thông báo Giấy mời
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để phát hiện được người bán xăng dầu gian lận ?
Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Hiện có 58 khách truy cập
Trong ngày : 61
Trong tháng : 442
Lượt truy cập: 96984

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU THỊ TRINH

 

Địa chỉ: 116- Bắc Cạn- Thắng Lợi - Kon Tum

Điện thoại: 0602296389
Website: c119-5_kt.kontum@moet.edu.vn

 

vdc3